Borelioza - LECZENIE

Leczenie boreliozy i chorób odkleszczowych to proces długotrwały wymagający czasem wykonania wielu specjalistycznych badań diagnostycznych oraz stałego monitorowania leczenia. Badania te są kluczowe i niezbędne w aspekcie dalszego procesu terapeutyczno-diagnostycznego oraz wymagają ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem koordynującym leczenie. Terapia skoncentrowana jest na trzech elementach:

1) celowana antybiotykoterapia, czasami wielotygodniowa oraz poprzedzona dożylnymi infuzjami leków,

2) monitorowanie procesu leczenia – zarówno jego skuteczności jak i bezpieczeństwa stosowanej antybiotykoterapii,

3) leczenie wspomagające, które jest równie istotne jak zastosowanie samych antybiotyków. Jego głównym celem jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla działania leków, zmniejszenie odpowiedzi zapalnej organizmu na infekcję oraz łagodzenie dolegliwości związanych z rozpadem bakterii i uwolnieniu substancji toksycznych.

W przypadku pacjentów, u których z jakichś powodów przeciwwskazane jest stosowanie antybiotyków lub nie wyrażają zgody na ich stosowanie możliwe jest wdrożenie protokołu w 100% opartego na preparatach ziołowych. Jest to w pełni skuteczny i potwierdzony badaniami naukowymi zestaw ziół oparty na protokole Lyme Plus. Współpracujemy z najlepszym dystrybutorem preparatów ziołowych z Austrii, które zatwierdzone zostały do stosowania na terytorium Polski.


Proces diagnostyczno-terapeutyczny obejmuje co najmniej 3 konsultacje lekarskie:

Pierwsza konsultacja: inicjująca.

Polega na wnikliwym zebraniu wywiadu w kierunku infekcji boreliozą i chorobami odkleszczowymi, schorzeń współistniejących, stosowanego uprzednio leczenia oraz jego efektów oraz ewentualnej wcześniejszej diagnostyki. Następnie lekarz na podstawie uzyskanych informacji, jeżeli to konieczne zaleci dalsze konsultacje specjalistyczne oraz zaplanuje diagnostykę laboratoryjną. Ponadto pacjent uzyska wyczerpująca informację dotyczącą ewentualnej terapii oraz dalszej diagnostyki.

Druga konsultacja: diagnostyczno-terapeutyczna.

Polega na analizie wyników zleconych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz badań obrazowych. Na podstawie uzyskanych informacji w porozumieniu z pacjentem stworzy plan terapeutyczny na kolejne tygodnie, zaplanuje dalsze badania diagnostyczne (monitorujące terapię) oraz stworzy ewentualny plan terapii kompleksowej. Konsultacja ta ma miejsce około 14 dni od wizyty inicjującej.

Trzecia konsultacja: monitorująca.

Polega na ocenie efektów leczenia, analizie wyników badań laboratoryjnych, ocenie bezpieczeństwa leczenia i odpowiedzi na antybiotykoterapię. Zazwyczaj w trakcie tej wizyty jeżeli to konieczne dochodzi do skorygowania aktualnej terapii. Konsultacja ta ma miejsce po 8 tygodniach od poprzedniej wizyty. W razie konieczności wyznaczane są kolejne terminy wizyt kontrolnych celem optymalizacji i kontynuacja dalszego leczenia.

Ponadto między wizytami wykonywane są badania diagnostyczne takie jak EKG, USG jamy brzusznej, badania biochemiczne mające na celu zachowanie najwyższego bezpieczeństwa stosowanej antybiotykoterapii i wynikającej z niej niekorzystnych następstw. Wyniki te są interpretowane przez lekarza w ramach leczenia kompleksowego. Ponadto proces terapeutyczny jest codziennie monitorowany przez lekarza przy użyciu aplikacji na smartphona – w ramach leczenia kompleksowego pacjent dostaje bezpłatny dostęp do aplikacji. Dzięki temu proces leczenia staje się jeszcze bardziej bezpieczny i skuteczny, przy pełnym komforcie pacjenta.


Infekcje


Czytaj Więcej

Diagnostyka


Czytaj Więcej

Insieme


Czytaj Więcej

Leczenie Kompleskowe


Czytaj Więcej