Borelioza - LECZENIE KOMPLEKSOWE

Założenia terapii kompleksowej

Program leczenia kompleksowego polega na połączeniu najnowocześniejszych metod terapeutycznych - standardową farmakoterapię antybiotykową, odpowiednie podejście dietetyczne, tlenoterapię, ziołolecznictwo oraz zastosowanie suplementów diety. W niektórych przypadkach, przy potwierdzeniu niedoborów witaminowych, deficyty uzupełniane są infuzjami dożylnymi. Terapia kompleksowa trwa minimum 4 tygodnie i poprzedza późniejsze leczenie doustne, jej celem jest optymalne zainicjowanie procesu terapeutycznego, wysycenie organizmu lekami, wyrównanie niedoborów mikro- i makroskładników, edukacja pacjenta oraz przygotowanie organizmu do późniejszej farmakoterapii doustnej. Samo leczenie kompleksowe polega na codziennych (5x w tygodniu) kilkugodzinnych pobytach stacjonarnych pacjenta w trakcie których podawane są wlewy dożylne antybiotyków, witamin, przeciwutleniaczy z następczą tlenoterapią. W trakcie pobytu pacjent jest stale monitorowany przez lekarza koordynującego, zaopatrywany jest w suplementy diety, odbywają się spotkania edukacyjne z dietetykiem. Wszystkie te elementy w sposób istotnych zwiększają skuteczność stosowanej antybiotykoterapii oraz minimalizują ich działania niepożądane. Ponadto w trakcie 4-tygodniowej terapii wykonywane są bezpłatnie wszelkie badania diagnostyczne tj. USG jamy brzusznej, UKG (echo serca), monitorowanie parametrów biochemicznych krwi. Przed rozpoczęciem terapii kompleksowej zalecane jest założenie cewnika typu PiccLineTM lub MidLineTM celem znacznego zwiększenia komfortu pacjenta w trakcie stosowanych infuzji dożylnych. Założenie terapii kompleksowej zostały opracowane przez Klinikę BCA w Augsburgu oraz wzbogacone i rozbudowane przez Insieme Centrum Medyczne.


Założenie cewnika typu PiccLineTM / MidLineTm

Odbywa się na sali zabiegowej w warunkach sterylnych. Lekarz pod kontrolą USG wprowadza cewnik naczyniowy do żyły ramiennej oraz stabilizuje jego położenie. Cewniki MidLineTM przeznaczone są do farmakoterapii krótkich (do 4 tygodni), końcówka tego cewnika sięga do wysokości żyły podobojczykowej. Cewnik PiccLineTM jest dłuższy od poprzedniego i kończy się na wysokości żyły głównej górnej, tuż przed prawym przedsionkiem. Założenie tego cewnika wymaga większego doświadczenia i jego długość dostosowywana jest w trakcie zabiegu indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest on przeznaczony dla dłuższych terapii, trwających ponad 4 tygodnie i w związku z czym zakładany jest znacznie rzadziej. Cewniki te pozostają w żyle do końca trwania terapii i wymagając okresowych pielęgnacji (wykonywanych w ramach terapii kompleksowej).

Jakie są zalety zastosowania powyższych cewników ?

Przede wszystkim zwiększa to bezpieczeństwo, skuteczność terapii oraz minimalizuje działania niepożądane związane z infuzjami dożylnymi, a co najważniejsze zwiększa komfort pacjenta. Zastosowanie niektórych antybiotyków (w szczególności Azytromycyna) może działać lokalnie drażniąca na żyły obwodowe, co sprzyja powstaniu zapaleniu naczyń. Ponadto ze względu na swoja konstrukcję silikonową oraz pokrycie powłoką antybakteryjną cewniki te minimalizują ryzyko infekcji i zakażeń. Są one znacznie bezpieczniejsze od cewników centralnych przy zachowaniu ich zalet. Ze względu na permanentny charakter PiccLineTM i MidLineTM pacjent nie ma na co dzień zakładanego wenflonu do żyły obwodowej celem wykonania iniekcji co przy 4 tygodniowym programie terapeutycznym wiąże się z ponad 20-krotną koniecznością nakłuwania żył obwodowych.


Infekcje


Czytaj Więcej

Diagnostyka


Czytaj Więcej

Insieme


Czytaj Więcej

Leczenie


Czytaj Więcej