Borelioza - INFEKCJE

Jakie badania wykonać?

Ukłucie przez kleszcza wiąże się nie tylko z infekcją krętkami Borrelia, ale również szerokim panelem możliwych koinfekcji. W większości przypadków dochodzi do zakażenia Chlamydią i Mycoplasmą. Istotną role odgrywa tutaj rejon, w którym doszło do ukąszenia przez kleszcza. Niestety nie wszystkie badania serologiczne cechują się wystarczającą czułością i swoistością w diagnostyce potencjalnych koinfekcji. Dlatego też bardzo istotny jest tutaj wywiad lekarski, w którym na podstawie zebranych informacji lekarz jest w stanie zlecić właściwe badanie, a czasami na podstawie charakterystyki objawów klinicznych z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest w stanie zdiagnozować możliwe koinfekcje. Zespół objawów związany z infekcją Borrelia i innymi patogenami odkleszczowymi nazywamy Wieloukładowym Zespołem Choroby Zakaźnej (ang. Multi Systemic Infectious Syndrome, MSIDS). W naszym Centrum przed pierwszą wizytą pacjent dostaje do wypełnienia specjalnie przygotowany formularz, który podczas wizyty pozwala lekarzowi na doszczegółowienie wywiadu i zaplanowanie dalszej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych.


Kleszcze

Kleszcze są to pajęczaki, należące do roztoczy, pasożytujące głównie na kręgowcach (gryzonie, zwierzęta leśne i zwierzęta domowe). Zasadniczo żaden z gatunków kleszczy nie jest pasożytem człowieka. Stawonogi te są zdolne do przekazywania m.in. krętków boreliozy poprzez jaja swojemu potomstwu. Kleszcze występują w trzech postaciach rozwojowych (larwa, nimfa i postać dojrzała). Dzięki zawartej w ślinie kleszcza substancji znieczulającej ukłucie przez tego pasożyta jest zazwyczaj bezbolesne. Najgroźniejszą postacią rozwojową, która ma najskuteczniejszy potencjał w przenoszeniu boreliozy jest nimfa. Oprócz boreliozy kleszcze są zdolne m.in. do przenoszenia również takich drobnoustrojów jak:

W naszym Centrum możliwa jest diagnostyka kleszcza w kierunku następujących patogenów:


Borelioza

Borelioza, choroba z Lyme to wieloukładowa choroba przenoszona przez bakterię (należące do krętków), które zazwyczaj dostają się do organizmu człowieka przez ukłucie kleszcza. W większości przypadków układ immunologiczny jest w stanie kontrolować infekcję i wyeliminować krętki bez manifestacji klinicznej choroby. Czasami jednak nasz system odpornościowy nie jest w stanie poradzić sobie z infekcją i dochodzi do rozwinięcia procesu przewlekłego z zajęciem m.in. układu nerwowego, stawowo-mięśniowego czy sercowo-naczyniowego. Aktualnie nie ma skutecznej szczepionki przeciwko boreliozie, dlatego każde ukłucie przez kleszcze z następczym pojawieniem się objawów chorobowych powinno być poddane szczegółowej diagnostyce.

Najczęściej spotykanymi krętkami w naszej szerokości geograficznej są: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borellia afzelii.

Badania w kierunku boreliozy wykonywane w naszym Centrum:


Chlamydia

Są to bakterie wewnątrzkomórkowe, więc aby mogły przetrwać wymagają błony innych komórek. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione i w zależności od gatunku mogą wywoływać różne schorzenia – zakażenia dróg oddechowych (Ch. pneumoniae), zakażenie narządów płciowych czy oka (Ch. trachomatis). Chlamydioza jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą przenoszoną drogą płciową. Chlamydia pneumonia jest często również patogenem ko-infekcyjnym, towarzyszącym boreliozie.

Badania w kierunku chlamydiozy wykonywane w naszym Centrum:


Anaplasma/Ehrlicha

Większość infekcji Anaplasmą przebiega bezobjawowo lub ma łagodny przebieg. Jedynie w przypadku zaburzeń odporności (dzieci, osoby starsze, choroby przewlekłe) przybiera ona ostrzejszy przebieg. Zazwyczaj jest przenoszona na ludzi przez kleszcze. Głównie symptomy choroby to gorączka, objawy grypopodobne z bólami głowy. Bardziej nasilona postać choroby objawia się znacznym osłabieniem mięśniowym, zaburzeniami funkcji nerek i wątroby, a nawet zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Badania w kierunku Anaplasma/Ehrlicha wykonywane w naszym Centrum:


Rickettsia

Bakterie te należą do organizmów wewnątrzkomórkowych, mogą być przenoszone przez kleszcze, pchły, wszy. Najgroźniejszą formą jest tyfus plamisty, pozostałe to gorączka Q i gorączka plamista. Objawy kliniczne riketsjozy manifestują się gorączką, uogólnioną limfadenopatią oraz charakterystyczną wysypką wybroczynową. Najgroźniejsze są powikłania riketsjozy, do których zaliczamy: zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, krwawienie z przewodu pokarmowego, niedokrwistość, zapalenie wątroby, encefalopatia, miopatie.

Badania w kierunku Rickettsia wykonywane w naszym Centrum:


Babesia

Babesia to infekcja pierwotniakowa, zakażająca ludzkie i zwierzęce erytrocyty, a więc jest podobna symptomatycznie do malarii i powoduje podobne objawy chorobowe tzn. gorączkę, niedokrwistość, żółtaczkę, a w skrajnych przypadkach krwiomocz. Bóle głowy i bardzo charakterystyczne dla tej infekcji bóle w obrębie karku. Ponadto może wywoływać zapalenia naczyń i być przyczyną np. udarów niedokrwiennych.

Badania w kierunku Babesia wykonywane w naszym Centrum:


Bartonella

Jest to bakteria gram-ujemna , wywołująca chorobę zwaną „kocim pazurem”. Jak nazwa wskazuje do zakażenia dochodzi poprzez zadrapanie przez koty, co objawia się miejscowym obrzękiem i powiększeniem węzłów chłonnych. Ostatnie badanie pokazują, że niektóre kleszcze z rejonów endemicznych są zainfekowane Bartonellą. Podobnie jak w pozostałych infekcjach do ujawnienia się pełnego spektrum objawów dochodzi u osób z upośledzoną odpornością. Bardzo charakterystyczne dla Bartonelli są objawy psychiatryczne, jak napady paniki, histerii zaburzenia zasypiania, trudności w koncentracji i nauce. Co więcej może ona wywoływać niebezpieczne dla życia zapalenie mięśnia sercowego.

Badania w kierunku Bartonella wykonywane w naszym Centrum:


Yersinia

Bardzo rzadka infekcja, zwana potocznie dżumą, powodująca dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, zapalenie okrężnicy). W bardzo rzadkich sytuacjach, łagodne infekcje mogą powodować zapalenia stawów. Rezerwuarem bakterii są szczury, a wektorem pchły i bardzo rzadko kleszcze.

Badania w kierunku Yersinia wykonywane w naszym Centrum:


EBV

Wirus Epsteina-Barra należy do grupy wirusów Herpes, który odgrywa dosyć istotna role w przewlekłych infekcjach. Ponad 90% ludzi doświadczyło infekcji EBV, jednak sprawny system immunologiczny jest w stanie poradzić sobie z tym wirusem. Niemniej jednak przeciwciała przeciw temu patogenowi potrafią utrzymywać się przez całe życie. Podczas zaburzeń odporności dochodzi do reaktywacji infekcji i manifestacji objawów klinicznych. Dlatego w diagnostyce istotna jest identyfikacja statusu infekcji (przewlekła vs aktywna). Wirus EBV nabierz szczególnego znaczenia w przypadki infekcji bakteriami Borellia i Mycoplasma, ponieważ te dwa patogeny mogą powodować istotne zburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Badania w kierunku EBV wykonywane w naszym Centrum:


CMV

Podobnie jak z EBV większość osób w ciągu swojego życia miało kontakt z cytomegalowirusem, w większości przypadków przebieg jest bezobjawowy. Niemniej jednak w ostrej fazie CMV może powodować zapalenie płuc, zapalenie wątroby, zapalenie siatkówki, zapalenie okrężnicy oraz mięśnia sercowego. Niekiedy w sytuacji gdy dochodzi do osłabienie układu immunologicznego może dochodzić do reaktywacji wirusa i pojawienia się objawów klinicznych.

Badania w kierunku CMV wykonywane w naszym Centrum:


Insieme


Czytaj Więcej

Leczenie


Czytaj Więcej

Diagnostyka


Czytaj Więcej

Leczenie Kompleskowe


Czytaj Więcej