Borelioza - DIAGNOSTYKA

Wszystkie zlecone przez lekarzy badani są pobierane w naszym centrum i wysyłane do analizy do laboratoriów w Polsce lub za granicą. Oprócz standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy w oparciu o metody Elisa i Western Blot, wykonujemy badania wysokospecjalistyczne u unikatowe na skalę naszego kraju. W ramach tzw. wysokospecjalistycznej diagnostyki boreliozy (badania LymeSpot, EliSpot) materiał biologiczny wysyłany jest do Infecto Lab Augsburg. Jest to jedyne certyfikowane laboratorium w Europie wykonujące badania LymeSpot i EliSpot – w tej chwili są to jedyne badania charakteryzujące się dużą czułością oraz powtarzalnością otrzymanych wyników, co ma kluczowe znaczenie w procesie monitorowania leczenia. Poniżej krótki opis wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych wykorzystywane przez nasz Centrum do diagnostyki boreliozy i innych koinfekcji:


EliSpot:

Inaczej zwany testem Interferon Gamma (Interferon-Gamma-Test), ponieważ metodyka badania bazuje na oszacowaniu produkcji tej substancji przez komórki układu immunologicznego. Badanie to możemy z całą pewnością nazwać kolejną generacją testu LTT, w przeciwieństwie do niego pozwala na wykrycie obecności patogenów (w tym krętków Borellia) już na poziomie komórkowych. Kolejną jego zaleta jest wysoka powtarzalność kolejnych oznaczeń, ponadto pozwala on na ocenę statusu immunologicznego pacjenta, co również jest niezwykle istotne w procesie terapeutycznym. Co więcej w wynik otrzymujemy już następnego dnia (w przypadku LTT są to dwa tygodnie). Sama metodyka badania oparta jest na zatwierdzonym przez FDA (Agencję, która na rynku Amerykańskim autoryzuje wszelkie metody laboratoryjne) szybkiego testu na obecność prątków gruźlicy (1). Test ten pozwala nam również na diagnostykę innych koinfekcji przenoszonych przez kleszcze (EBV, chlamydia, mycoplasma…), jedyna różnica polega na użyciu innych antygenów, charakterystycznych dla danego patogenu. Metodyka badania EliSpot znalazła również zastosowanie w medycynie transplantacyjnej oraz infekcji grzybiczych (2).

Zalety EliSpot nad LTT:

(1)   T-Cell-Spot/IGRA has been approved by the FDA in May 2011 for M. tuberculosis; TB EliSpot (TSpot TB) von Oxford Immunotech,  Quellennachweis: www.fda.com PMA (premarket approval) nr. P070006 (2) P. Bacher et al.:” Fungus-specific CD4(+) T cells for rapid identification of invasive pulmonary mold infection (Paywall)”, Am J Respir Crit Care Med., doi: 10.1164/rccm.201407-1235LE;2015

Publikacje:


LymeSpot: Nowa generacja badania EliSpot

Stanowi rozbudowanie metody EliSpot o wykrywanie wydzielania (pod wpływem antygenu) przez komórki układu immunologicznego oprócz interferonu-gamma również IL-2 (interleukiny 2). Substancja ta jest wydzielana przez limfocyty w sytuacji przewlekłego stanu zapalnego oraz procesów autoimmunologicznych. Wynika badania LymeSpot pozwala lekarzowi na różnicowanie między infekcją przez konkretny patogen, a długotrwałym procesem zapalnym. W tym drugim wypadku włączenie antybiotykoterapii nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i właściwym rozwiązaniem. Badanie EliSpot/LymeSpot razem z oznaczeniem stężenia limfocytów CD3 i CD57-NK daje lekarzowi niezwykle potężne narzędzie diagnostyczne w ocenie statusy immunologicznego pacjenta i oszacowania stadium infekcji krętaki Borellia i innymi infekcjami odkleszczowymi.


Limfocyty-T CD3-/CD57+

Są pośrednim wskaźnikiem infekcji krętkami Borellia, ponieważ pozwalają na ocenę statusu immunologicznego pacjenta. Jest udowodnione, że Borelioza z Lyme prowadzi do osłabienia układu immunologicznego pacjenta, co otwiera wrota do kolejnych infekcji. Wskaźnikiem upośledzenia funkcji układu immunologicznego na poziomie komórkowym jest właśnie ilość limfocytów CD3-/CD57+.


C6 Lyme (IgG i IgM):

Jest to nowa badania w Polsce, które ugruntowało swoja pozycję w Stanach Zjednoczonych i znalazło swoje miejsce w algorytmach diagnostycznych boreliozy. Badanie oparte jest na metodzie ELISA i cechuje się ono bardzo dużą czułością diagnostyczną, w szczególności w aspekcie wczesnych infekcji. Stanowi ona doskonałe uzupełnienie klasycznych immunologicznych metod diagnostycznych, w szczególności w przypadkach wątpliwych. Wykorzystuje ono syntetyczny peptyd (tzw. peptyd C6 lub IR6), który reprezentuje fragmenty białka krętkowego o nazwie VlsE. Sekwencja peptydu jest wspólna dla wszystkich najważniejszych genogatunków krętków (B. sensu stricto, B. afzelii i B. garinii, w tym szczepów europejskich tych genogatunków). Użycie tego wysokospecyficznego fragmentu białek krętkowych Borellia minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji krzyżowych z innymi krętkami i uzyskania wyników fałszywie dodatnich (jak ma to miejsce w klasycznych odczynach serologicznych).

Publikacje:


Infekcje


Czytaj Więcej

Leczenie


Czytaj Więcej

Insieme


Czytaj Więcej

Leczenie Kompleskowe


Czytaj Więcej