Centrum leczenia boreliozy

Insieme Centrum Leczenia Boreliozy to nowoczesna poradnia leczenie boreliozy i chorób odkleszczowych powstała w odpowiedzi na zagrożenie wynikające z coraz szerszego rozprzestrzeniania się kleszczy na terytorium Polski oraz związane z tym zagrożenia wynikające z różnorodnych infekcji przenoszonych przez te pajęczaki.

W naszym ośrodku zarówno diagnostykę, jak i leczenie opieramy na standardach oraz wytycznych ILADS (ang. International Lyme and Associated Diseases Society). Co więcej wypracowaliśmy ponadto autorskie i sprawdzone metody diagnostyczne. Z powodzeniem stosujemy ponad 200 sprawdzonych protokołów leczniczych boreliozy i chorób odkleszczowych. To co nas wyróżnia od innych tego typu ośrodków to całościowe i kompleksowe spojrzenia na choroby odkleszczowe poprzez zastosowanie różnych form wsparcia i leczenia - farmakoterapia doustna i dożylna, psychoterapia, rehabilitacja, poradnictwo dietetyczne, tlenoterapia, ziołolecznictwo (tzw. terapia kompleksowa).

Borelioza i inne choroby odkleszczowe wymagają dokładnej i wnikliwej diagnostyki serologicznej, biochemicznej oraz różnicowej. Przede wszystkim diagnozujemy i leczymy nie tylko boreliozę, ale również inne bardzo częste infekcje przenoszone przez kleszcze takie jak Bartonella, Anaplasma, Babesia oraz liczne wirusy. Dlatego w naszej Poradni pracuje zespół złożony ze specjalistów z wielu dziedzin – m.in. reumatolog, neurolog, kardiolog, dermatolog, ortopeda, dietetyk. Współpracujemy z kilkoma renomowanymi laboratoriami w kraju i za granicą, natomiast w większości materiał wysyłany jest do Borreliose Clinic Augsburg Lab – wiodącego ośrodka na Świecie zajmującego się diagnostyką i leczeniem boreliozy oraz chorób odkleszczowych.

W ramach Insieme Centrum Leczenia Boreliozy funkcjonuje gabinet Infuzyjny, sala zabiegowa, pracownia USG. W gabinecie infuzyjnym w trybie dziennym wykonywane są wlewy dożylne antybiotyków oraz substancji uzupełniających terapię z następczą tlenoterapią. Natomiast w sali zabiegowej u osób wymagających długotrwałego leczenia dożylnego zakładane są cewniki typu PICC lineTM oraz MidlineTM. Co więcej w ramach sali zabiegowej pobierany jest płyn stawowy celem dalszej diagnostyki molekularnej (PCR ang. Polymerase Chain Reaction) oraz u osób przewlekle chorych w ramach uzupełnienia terapii możliwe są dostawowe iniekcje z zastosowaniem kwasu hialuronowego oraz osocza bogatopłytkowego (PRP ang. Platelet Rich Plasma).

Współpracujemy również z innymi ośrodkami na terenie Europy, cześć z członków naszego zespołu odbyło staż szkoleniowy w Borreliose Clinic Augsburg – największego i wiodącego ośrodka leczenia boreliozy i chorób odkleszczowych na świecie.

Jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce, który skupia w jedynym miejscu specjalistów z różnych dziedzin oraz oferuje kompleksową pomoc chorym na boreliozę i choroby odkleszczowe (zakładanie cewników typu PICC, wykorzystywanie osocza bogatopłytkowego w terapii, poradnictwo wielospecjalistyczne, dietetyczne oraz rehabilitacyjne).

Nasz Cel

Naszym celem jest zaoferowanie chorym na boreliozę oraz inne choroby odkleszczowe nowoczesnego leczenia, opartego o najnowsze, sprawdzone osiągnięcia naukowe. Czerpiąc wiedzę i doświadczenie z najlepszych światowych ośrodków chcemy zapewnić chorym dostęp do kompleksowej diagnostyki, leczenia, konsultacji specjalistycznych oraz wszelkich procedur zabiegowych niezbędnych w leczeniu infekcji odkleszczowych.

Poprzez nasze działania pragniemy przede wszystkim poprawić jakość życia naszych Pacjentów oraz podjąć wszelkie działania mające na celu wczesne zapobieganie oraz diagnostykę boreliozy, jak i innych chorób odkleszczowych.

Poprzez realizowane kampanie społeczne oraz działania edukacyjne pragniemy zwiększyć poziomo świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia wynikającego z infekcji chorobami odkleszczowymi oraz ich prewencji. Ściśle współpracujemy z ośrodkami w kraju i za granicą w aspekcie wymiany doświadczeń klinicznych oraz kooperacji naukowej.


Dowiedz się więcej na temat Boreliozy

Infekcje


Czytaj Więcej

Leczenie


Czytaj Więcej

Diagnostyka


Czytaj Więcej

Leczenie Kompleskowe


Czytaj Więcej